Innoveren als een start-up

3 trainingsdagen en 1 coachingsdag.
In deze leergang gaan we aan de slag met een zogenaamde eerste iteratie om te komen tot een succesvolle lancering van jouw nieuwe product of service. We beginnen met het hoe en het waarom van “The lean startup”, “Design Thinking”, “Running Lean” etc. Daarna gaan we praktisch aan de slag om jouw idee of vraagstuk vorm te geven. In, wat wij noemen, een scenario van de ingrediënten van de DOON Innovatiemethode, gaan we stap voor stap de verschillende technieken en tools toepassen.

innoveren-als-een-start-up-brownpaper.jpg

dag 1

•Wat is “Lean start-up”, “Design thinking”….?
•Waarom innoveren en ondernemerschap zo belangrijk is? De belangrijkste trends!
•Wat zijn de ingrediënten van het proces van een “lean” start-up (de DOON Innovatie methode)
•Wat wordt jouw missie, wat zijn jouw waarden?•Wat is jouw toekomstbeeld, droom?

Tools en technieken:

•Missie en kernwaarden canvas
•Design Thinking/Lean Startup
•Ideation

innoveren -als-een-start-up-uitwerking.jpg

dag 2

•Wat is jouw doelgroep, wie is die specifieke klant?
•Welke waarde ga je leveren voor deze klant/doelgroep?
•Wat zijn de belangrijkste aannames in mijn uitwerkingen?
•Hoe krijg ik echt inzicht in de behoefte van mijn doelgroep?
•Innovation readiness: Waarom is “cultuur” zo belangrijk bij innoveren?

Tools en technieken:

•Stakeholder analyse en canvas
•Waardepropositie canvas
•Aannames en Hypotheses
•Klantvragen/interview opstellen
•Hofstede 6 D Model
•Multi-Focus Model
•Innovation readiness canvas

innoveren-als-een-start-up-resultaat.jpg

dag 3

•In gesprek met de klant!
•Wat hebben we geleerd en wat heeft dat voor impact op onze uitwerkingen? Doorgaan of…stoppen?
•Hoe zou mijn eerste verdienmodel eruit kunnen zien?
•Hoe ga ik mijn verhaal verkopen? Hoe krijg ik de middelen om mijn concept verder te brengen?


Tools en technieken:

•Interview technieken
•Verwerken van “learnings”
•Lean Canvas
•Ingrediënten van een goede pitch
•Pitchen

“Plus” 1, dag 4 leergang “Innoveren als een start-up”

Na de drie dagen training ben je echt aan de gang gegaan, zelfstandig, met je team of binnen/met je organisatie. De vierde en laatste dag van deze leergang gaan we met alle deelnemers de ervaringen delen. We kijken naar waar je tegenaan gelopen bent, wat je geleerd hebt, waar we moeten aanscherpen. Daarnaast kijken we hoe een verder ontwikkeltraject er specifiek voor jou uit kan zien.

DE TRAINERS