LEAN LEADERSHIP

5 trainingsdagen en 1 coachingsdag

In deze training gaan we eerst terug naar de essentie van innovatie op basis van de masterclass “Lean Behaviour”. De innovator zelf, de essentie van innoveren ligt zowel op organisatie- als menselijk niveau.

In deze training leer je over de assen van Lean Thinking, Lean Visualization, Lean Connected, hoe Lean Behaviour beleefd wordt. Door beter in staat zelf onszelf waar te nemen in individueel opzicht en in team verband zijn we in staat betere resultaten te bereiken.

In deze vijf daagse reis wordt er gebruik gemaakt van diverse methodes. Het is een masterclass waar de essentie van de communicatie en de vormen die we hanteren, naast het in contact zijn met onszelf en anderen, centraal staan. We werken op de diepste laag van het “zelf” om zo tot reflectie te komen over wie we zijn, hoe we bepaalde zaken aanpakken en hoe dit voor ons of tegen ons werkt.

De laatste dag gaan we in op Lean leadership.  En draait om het zo optimaal mogelijk als individu of als team member waarde toevoegen in de keten. Leer hoe ons eigen gedrag in een coachende rol direct impact heeft op de teamleden die we coachen en/of doelen die we proberen te bereiken. Daarnaast gaan we dieper in op hoe we ons verhouden tot elkaar en wat we onbewust voor een afwegingen maken.

lateraal-denken.jpg

Dag 1

Communiceren doe je zo:

•Waarneming
•Betekenis van waarneming
•De geschiedenis van de betekenis
•Het herkennen van een emotie
•Het herkennen van een primaire reactie
•Het kiezen van een secundaire reactie
•Het herkennen van gedrag

Tools en technieken:

•NLP Communicatie Model
•Systemisch werk
•TransActionele Analyse


Dag 3

Het verbindende element:

•Hoe verbinden we vanuit ons zelf met de ander?
•Hoe verhouden we ons met onze opdracht?
•Hoe selecteren we teamleden op basis van de diepere laag?
•Hoe creëren we synergie in een groep?

Tools en technieken:.

•Systemisch werk
•Holistische coaching

 

 

Dag 5

Lean leadership:

•Coachend leiderschap
•Wat neem ik mee in mijn leiderschap?
•Hoe verhoud ik me ten opzichte van mijn team?
•Hoe geef ik feedback aan mijn leiders?
•Hoe ga ik om met feedback?

Tools en technieken:.

•Neuro Linguïstisch Programmeren
•Transactionele Analyse
•Systemisch Werk
•Theory U
•Innovation Readiness Canvas Persoonlijk

Dag 2:

 De werkelijke toekomst:

•Wat is toekomst?
•Hoe stellen we het toekomstperspectief vast
•Los komen van beperkende overtuigingen
•Visualisaties op basis van een open houding
•Verbinden met de mogelijkheden

Tools en technieken:

•Visualisatie
•Systemisch werk
•Successtrategieën

 


Dag 4

Reflectie:

•Hoe reflecteer je effectief
•Wat is het eigen proces en wat is het proces van de ander?
•Non violent feedback
•Borgen van team dynamiek


Tools en technieken:

•Marketing en sales canvas (plan)
•Epic’s, stories en scenario’s
•Experimenten board
•Metrics (KPI’s)
•Vormgeven meerdere experimenten
•Business modelling en Roadmap

“Plus één” dag 6 van lean leadership

Na ongeveer een maand komt de groep terug om de verschillende onderdelen na te bespreken en ervaringen te delen. Daarnaast wordt er in gegaan op de persoonlijke uitdagingen die ervaren worden.

de trainers

Naam *
Naam
Startdatum
Startdatum
Met dit formulier kun je meer informatie of een offerte aanvragen. Je kunt ook je voorkeursdata opgeven zodat we hiermee rekening houden in de planning.
Einddatum
Einddatum