Introductie
in Mastering Cultuur & Innovatie

1/2 trainingsdag

In deze introductie masterclass kijken we naar het cultuuraspect bij innovatie, wat betekent dit voor jou, het team en de organisatie als geheel.

We beginnen met het hoe en het waarom van “Cultuur”. Je krijgt een introductie in het Hofstede 6 D Model and Multi-Focus Model.

Je krijgt inzicht in wat cultuur is, je eigen waarden, waar en hoe cultuur zich manifesteert in Innovatie, product development, team composition. Je krijgt inzicht in het belang van cultuur binnen innovatie-initiatieven in jouw organisatie.

Programma:

•Wat is cultuur eigenlijk?
•Waarom is het zo belangrijk?
•Wat zijn culturele waarden?
•Welke culturele normen en voorkeuren kennen we?
•Hoe kan je dit gaan toepassen, wat betekent dit voor jouw organisatie?

Tools, technieken en modellen:

•Hofstede 6 D Model
•Multi-Focus Model
•Innovation readiness canvas

de trainers: