De grondbeginselen van Mastering Cultuur & Innovatie

3 trainingsdagen

In deze masterclass kijken we naar het cultuuraspect bij innovatie, wat betekent dit voor jou, het team en de organisatie als geheel.

We beginnen met het hoe en het waarom van “Cultuur”. Je krijgt een introductie in en leert het Hofstede 6 D Model and Multi-Focus Model doorgronden.

Je krijgt inzicht in wat cultuur is, je eigen waarden, waar en hoe cultuur zich manifesteert in Innovatie, product development, team composition. Je leert het toepassen op jouw eigen case, de benodigde skills om het toe te passen in jouw eigen (lokale) cultuur.

Je krijgt vertrouwen in het werken in “cross-culturele” groepen en hoe de cultuur en innovatie op elkaar af te stemmen. Je leert de verschillen begrijpen tussen culturele waarden van moderne “Staten/Landen” en de sociale normen binnen organisatie en beroepsculturen.

Programma dag 1

•Wat is cultuur eigenlijk?
•Waarom is het zo belangrijk?
•Wat zijn culturele waarden?
•Welke culturele normen en voorkeuren kennen we?
•Hoe kan je dit gaan toepassen, wat betekent dit voor jouw organisatie?
•Hoe maak en analyseer je de business case?Tools, technieken en modellen:

•Hofstede 6 D Model
•Multi-Focus Model
•Innovation readiness canvas
•6 Culture clusters
•Hands-on role play
•Presenteren persoonlijke case

Programma dag 2

•Wat is het verschil tussen Landen culturen, organisatie en beroepscultuur?
•Hoe visualiseer je organisatie cultuur en sociale normen?
•Hoe zit dat in jouw eigen organisatie?
•Wat is de optimale cultuur voor jouw organisatie om “innovation ready” te zijn?
•Wat is de Gap hier tussen en hoe kan je die dichten?
•Hoe maak en analyseer je de business case?

Tools, technieken en modellen:

•Hofstede 6 D Model
•Multi-Focus Model
•De Cultuurscan
•6 Culture clusters
•Reflectie en impact

 

Tools, technieken en modellen:

•Hofstede 6 D Model
•Multi-Focus Model
•Innovation readiness canvas
•6 Culture clusters
•Hands-on role play
•Presenteren persoonlijke case

Programma dag 3

•Welke “hefbomen” zijn er om cultuur en innovatie op elkaar af te stemmen?
•Hoe kan je de culturele factor integreren in je innovatie projecten?
•Hoe kom je tot een persoonlijk actieplan?

de trainers