De essentie van Mastering
Cultuur & Innovatie

1 trainingsdag

In deze masterclass kijken we naar het cultuuraspect bij innovatie, wat betekent dit voor jou, het team en de organisatie als geheel.

We beginnen met het hoe en het waarom van “Cultuur”. Je krijgt een introductie in en leert het Hofstede 6 D Model and Multi-Focus Model doorgronden.

Je krijgt inzicht in wat cultuur is, je eigen waarden, waar en hoe cultuur zich manifesteert in Innovatie, product development, team composition. Je leert het toepassen op jouw eigen case, de benodigde skills om het toe te passen in jouw eigen (lokale) cultuur. Je krijgt inzicht in het belang van cultuur binnen innovatie-initiatieven in jouw organisatie,

Je krijgt vertrouwen in het werken in “cross-culturele"groepen en hoe de cultuur en innovatie op elkaar af te stemmen.

Programma:

•Wat is cultuur eigenlijk?
•Waarom is het zo belangrijk?
•Wat zijn culturele waarden?
•Welke culturele normen en voorkeuren kennen we?
•Hoe kan je dit gaan toepassen, wat betekent dit voor jouw organisatie?
•Hoe maak en analyseer je de business case?

Tools, technieken en modellen:

•Hofstede 6 D Model
•Multi-Focus Model
•Innovation readiness canvas
•6 Culture clusters
•Hands-on role play
•Presenteren persoonlijke case

de trainers: