Design thinking

2015-06-18 15.33.28.jpg

1 trainingsdag en 1/2 coachingsdag

In deze masterclass gaan we aan de slag met “Design Thinking” in de context van “lean innoveren”, om zo tot een succesvol nieuw product of service te komen, dat echt aansluit bij de behoefte van de doelgroep. We beginnen met het hoe en het waarom van “Design Thinking” en hoe dit zich verhoudt tot andere creatieve lean methoden, zoalsbijvoorbeeld “The Lean Startup”. We beantwoorden de vraag “hoe ziet een Design proces eruit?” Daarna gaan we praktisch aan de slag. Aan de hand van een “case” (bijvoorkeur uit de eigen praktijk) gaan we stap voor stap de verschillende technieken en tools toepassen.

Dag 1 :

•Wat is “Design thinking”?
•Hoe verhoudt zich dit tot andere creatieve “lean” methoden en technieken?•Hoe ziet een Design Proces eruit?
•Hoe verkrijg ik inzicht in klant behoefte?
•Hoe kan ik hier van leren?

•Hoe geef ik dit vorm?
•Hoe test ik mijn idee?
•Wat is een experiment? En hoe geef ik die vorm?•Inleven in mijn klant? Hoe?•Visueel werken? Praktisch aan de slag!

Tools en technieken:

•Design Thinking/Lean Start-up/Running Lean?etc.
•Design Thinking proces
•Empathy Mapping
•Persona’s
•Customer Journey Mapping
•Value Proposition (canvas)
•Interview Card
•Test Card
•Ideation
•Visie en Kernwaarde Canvas

“PLUS” 1/2 DAG

Na de dag training ben je echt aan de slag gegaan, zelfstandig, met je team of binnen/met je organisatie. Deze halve dag van deze training gaan we met alle deelnemers de ervaringen delen. We kijken naar waar je tegenaan gelopen bent, wat je geleerd hebt, waar we moeten aanscherpen.

je trainers

marijn-rings-wijma.jpg