Agile/Scrum en Lean innoveren

2 trainingsdagen en 1/2 coachingsdag

In deze masterclass gaan we aan de slag met Agile/Scrum in de context van “lean innoveren”, om zo tot een succesvol nieuw product of service te komen, dat echt aansluit bij de behoefte van de doelgroep. We beginnen met het hoe en het waarom van “The lean startup”, “Design Thinking”, “Running Lean” etc., samengevat in de DOON innovatiemethode, “Lean innoveren”. Daarna gaan we praktisch aan de slag. We leren hoe we voor innovatieteams “agile/scrum” kunnen gebruiken, daarbinnen ligt de focus op de rollen binnen het team. We gaan we stap voor stap de verschillende technieken en tools toepassen.

scrumboard.jpg

Dag 1:

•Wat is “Lean start-up”, “Design thinking”…., lean innoveren?
•Waarom innoveren en ondernemerschap zo belangrijk is?•Wat zijn de ingrediënten van Agile/Scrum
•Hoe ziet een optimaal team eruit?
•Welke rollen zitten er in een team?
•Praktisch aan de slag!

Tools en technieken:

•Design Thinking/Lean Start-up
•Agile/Scrum
•Rollen in Scrum team
•De Scrum master en Product Owner
•Persoonlijkheidsdynamiek

dag 2:

Hoe ziet het Agile/Scrum proces er in detail uit?
•Welke deliverables zijn er?
•Hoe komt de wensen lijst tot stand?
•Hoe plan ik werk, taken, iteraties/sprints?
•Hoe kan ik dit sturen en faciliteren?
•Hoe verhoudt dit zich tot het lean innovatieproces?
•Praktisch aan de slag!


Tools en technieken:

•Kanban/Scrum board
•Product backlog
•Epic’s, Stories en Scenario’s
•Sprint planning
•Planning Poker
•Definition of Done

“Plus” 1/2 dag 

Na de twee dagen training ben je echt aan de slag gegaan, zelfstandig, met je team of binnen/met je organisatie. De derde en laatste dag van deze masterclass gaan we met alle deelnemers de ervaringen delen. We kijken naar waar je tegenaan gelopen bent, wat je geleerd hebt, waar we moeten aanscherpen.